Konsultationer

Vi tager os af alle sundheds- og helbredsproblemer.
Vi udreder, diagnosticerer, forebygger, behandler og rådgiver.
Vi har et stort netværk og kendskab til sundhedsvæsenet, når du skal videre i systemet.
Vores dygtige sygeplejersker tager sig af udvalgte problemstillinger, som de er uddannede og erfarne i.

Konsultationsformer
Bestilt konsultation 

Til alle problemer og symptomer, der ikke er akutte.
Til kontroller, opfølgninger, prøvesvar, blodprøver, børneundersøgelser, årskontroller, helbredsundersøgelser, samtaleterapi, akupunktur, attester, vaccinationer.

En bestilt tid varer 10-15 minutter

Det er vigtigt for os at levere højeste kvalitet i undersøgelse og behandling. Vi gør vores bedste for at nå det, du kommer med, og når vi ikke det hele, får du nye tider. Til gavn for dig, dit helbred og højeste kvalitet i behandlingen.

Bestil tid til konsultation via log ind

Akut konsultation

Åben konsultation til akut opstået sygdom.
Små enkle ikke-akutte problemstillinger kan også klares i akutkonsultationen, fx hudproblemer, øreproblemer, øjenbetændelse, sygemelding til eksamen mv.

En akuttid er en kort tid

Tidspunkter for åben akutkonsultation

Sygebesøg

Vi foretager sygebesøg, når en patients grundtilstand gør det umuligt at møde i klinikken, fx ældre gangbesværede patienter eller plejehjemsbeboere. Det er lægen, der vurderer, om et sygebesøg er påkrævet. Det vil som udgangspunkt være bedst for dig at komme i klinikken, da mulighederne for undersøgelser og prøver er bedre.
Klinikken tilbyder et årligt hjemmebesøg til vores borgere på 75 år eller ældre. Et årligt besøg giver os et rigtig godt indtryk af dit helbred og tilværelse.