Mit helbred

Vi interesserer os for dit helbred, så du kan interessere dig for det, der betyder noget for dig. Rask og frisk. Der er i Danmark ikke stort fokus på forebyggelse, men i vores optik giver vanvittig god mening at forebygge frem for først at handle, når et symptom eller sygdom har vist sig.

Vi er praktiserende læger, speciallæger i almen medicin, og vant til at tage os af hele dit helbred med stærkt personligt fokus. Med helbredsforløbene har vi ideel tid og mulighed. Vi har håndplukket de bedste læger og klinikker til at lave scanninger, mammografi og hjerteundersøgelser. På den måde kan vi give dig de bedste helhedsundersøgelser.

Det uvurderlige formål med helbredstjekkene er at holde dig rask og frisk med maksimal livskvalitet ved at forebygge alvorlig sygdom. Det gør vi ved at screene dig for kræft, hjertesygdom og tilsvarende alvorlige tilstande, som alligevel var på vej, men bare bedre kan afhjælpes, hvis de opdages tidligt. Vi ser desuden på, hvordan dine organer fungerer. Vi holder styr på sundhedsfaktorer som kolesterol, langtidsblodsukker, vitaminer og mineraler, og vi screener dit mentale helbred.

Vi kan igangsætte nødvendig akut behandling, netop da vi også er praktiserende læger. Det er dog heldigvis sjældent nødvendigt. Ikke-akut behandling varetages af din egen læge. Problemer ikke relateret til forebyggelse af alvorlig sygdom, fx eksem eller et knæ der driller, varetages ligeledes af din egen læge.