Forløb

Først får du målt dit testosteronniveau og andre vigtige blodprøver. Ud fra dit niveau og eventuelle symptomer får du klarhed over, om testosteronbehandling giver mening for dig. Hvis det gør, opstarter vi behandlingen og guider dig fra start til slut.

Du får fulgt op med faste mellemrum, både symptomer (klinisk) og blodprøver (paraklinisk). Behandlingen justeres ud fra virkning og dit behov. Vi hjælper dig sikkert og kontrolleret hele vejen.

Trin 1 – udredning:
 • Book tid
 • Konsultation 1: Blodprøver tages. OBS! Skal foretages om morgenen/formiddagen og uden træning forinden samme dag.
 • Konsultation 2: Resultat af blodprøverne. Dette samt eventuelle symptomer på lavt eller faldende testosteron vil afgøre, om du kan forvente effekt af testosteronbehandling. Herfra sker der ét af to:
  1. Du er i målgruppen for testosteronbehandling, behandling opstartes.
  2. Du er ikke i målgruppen, og behandling kan ikke tilbydes.
Trin 2 – 1 måned herefter:
 • Opfølgning på behandling. Effekter og individuelle forhold. Behandlingen justeres ved behov.
Trin 3 – 2 måneder herefter:
 • Konsultation 1: Blodprøver tages. OBS! Skal foretages om morgenen/formiddagen og uden træning forinden samme dag.
 • Konsultation 2: Opfølgning på behandling og blodprøver. Behandlingen justeres ved behov. Plan lægges for fremtidig behandling og kontrol.
De næste trin – oftest længere intervaller:
 • Ud fra den individuelle plan baseret på behandlingseffekter, blodprøver og individuelle forhold følges op, kontrolleres og justeres med mellemrum.
Opstartsblodprøver:
 • Testosteron total
 • Testosteron frit
 • SHBG
 • PSA (prostatamarkør)
 • HbA1c (langtidsblodsukker)
 • Hæmatokrit
 • FSH
 • LH
 • Prolaktin
 • ALAT
Trin 1 – opstart:
 • Book tid
 • Konsultation 1: Blodprøver tages. OBS! Skal foretages om morgenen/formiddagen og uden træning forinden samme dag.
 • Konsultation 2: Resultat af blodprøverne. Dette samt eventuelle symptomer på lavt eller faldende testosteron vil afgøre, om du kan forvente effekt af testosteronbehandling. Herfra sker der ét af to:
  1. Du er i målgruppen for testosteronbehandling, behandling opstartes.
  2. Du er ikke i målgruppen, og behandling kan ikke tilbydes.
 • Hvis behandling opstartes, vil hjertediagram (EKG) blive foretaget.
Trin 2 – 1 måned herefter:
 • Opfølgning på behandling. Effekter og individuelle forhold. Behandlingen justeres ved behov. Svar på EKG.
Trin 3 – 2 måneder herefter:
 • Konsultation 1: Blodprøver tages. OBS! Skal foretages om morgenen/formiddagen og uden træning forinden samme dag.
 • Konsultation 2: Opfølgning på behandling og blodprøver. Behandlingen justeres ved behov. Plan lægges for fremtidig behandling og kontrol.
De næste trin – oftest længere intervaller:
 • Ud fra den individuelle plan baseret på behandlingseffekter, blodprøver og individuelle forhold følges op, kontrolleres og justeres med mellemrum.
Opstartsblodprøver:
 • Testosteron
 • PSA (prostatamarkør)
 • HbA1c (langtidsblodsukker)
 • Hæmatokrit
 • FSH
 • LH
 • Prolaktin

Vil du vide mere?

Herunder kan du finde mere information om testosteronbehandling hos os.